TOKİ Güneysu’da 2+1 konut 78 adet, 3+1 konut 55 adet konutu satışa çıkardı…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan duyuruda Rize ili Güneysu İlçesi Ulucami mahallesi 158 adet konut kapsamında Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 78 adet, 3+1 konut 55 adet.
Bu haber 2019-07-19 23:58:49 eklenmiş ve 1394 kez görüntülenmiştir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan duyuruda  Rize ili Güneysu İlçesi  Ulucami mahallesi 158 adet konut kapsamında Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 78 adet, 3+1 konut 55 adet. Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru tarihleri: 01 Ağustos 2019 - 20 Ağustos 2019

Kura Tarihi: 26 Ağustos 2019

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

RİZE İLİ GÜNEYSU İLÇESİ ULUCAMİİ MAH. 158 ADET KONUT SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından RİZE İLİ GÜNEYSU İLÇESİ ULUCAMİİ MAH. 158 ADET KONUT

kapsamında üretilecek 133 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: RİZE İLİ GÜNEYSU İLÇESİ ULUCAMİİ MAH. 158 ADET KONUT

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 78 adet, 3+1 konut 55 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54

Başvuru tarihleri: 01 Ağustos 2019 - 20 Ağustos 2019

Başvuru Bedeli: 2000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Tüm Şubeler

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1

Kura Tarihi: 26 Ağustos 2019

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Güneysu/Rize

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 02 Eylül 2019 - 06 Eylül 2019

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 16 Eylül 2019 - 20 Eylül 2019(Asil hak sahipleri sözleşme

imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

Başvurular 3 kategoride kabul edilecektir;

1)“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” kategorisi (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Hak Sahipliği Belgesi olan)

2)“En az %40 Engelli Vatandaşlar” kategorisi

3)“Diğer alıcı adayları” kategorisi

* Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

* %40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının %5’i kadar (2+1 konutlarda 4 adet, 3+1 konutlarda 3 adet )

kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

 Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Detaylı satış fiyat ve koşulları T.C. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının websayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.


1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 26 Ağustos 2019 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma

Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.

3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C.

sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki

çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri,

Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.

5) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru

yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini

ödeyerek, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır

7) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 02 Eylül 2019 - 06 Eylül 2019 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri;

peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme

imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini

imzalayacaklardır.

8) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 78 adet 2+1 konut için 30 adet, 55 adet 3+1 konut için 20 adet yedek alıcı belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek

sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

9) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden

%5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

10) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.

11) İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

12) İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.

13) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.

14) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin

ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden

sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

15) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 28 Ağustos 2019, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 09 Eylül 2019, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 23 Eylül 2019 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

16) Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 ay sonradır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

17) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

18) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme

(GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

19) Proje yapı ruhsat tarihi;

20) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

21) Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir.

22) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve

Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi Durumunda, Şehit Aileleri,

Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vade ile madde 10’da belirlenmiş olan artış esaslarına göre ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu Yapılması Durumunda,

Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, “HAKSAHİPLİĞİ BELGESİNİN” alınarak anılan belgelerin ekinde, konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi/kişilere, bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.

Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir.

Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m²

hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı : 444 86 54

http://www.toki.gov.tr/satis/tr/proje/rize-ili-guneysu-ilcesi-ulucamii-mah-158-adet-konut-159214678-190719170456235

ETİKETLER : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Rize ili Güneysu İlçesi Ulucami mahallesi 158 adet konut Satışa Konut
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer YEREL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Güzel
% 100
Cok Güzel
% 0
Beğenmedim
% 0
 

Güneysu53.com - Guneysu53 - Yörenin Tek Haber Kaynağı
© Copyright 2020 Güneysu53. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
Gündem
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Güneysu Kaymakamlığı
Güneysu Belediyesi
Çaykur
GüneysuHaber